Jooga 

Lempeää ja hidasta, dynaamista ja virtaavaa, kuuntelevaa ja tutkailevaa, hengittävää ja vapauttavaa, juurevaa ja vakauttavaa.  Joogaohjaukseni koostuu

näistä elementeistä. Pyrin antamaan ryhmäläiselle myös uuden näkökulman liikkeeseen ja kehoon, havainnoimaan miltä liike tuntuu.

Joogan avulla voimme kehittää tietoisuustaitoja sekä kehon ja mielen yhteistoimintaa. Oman mielemme tutkiminen auttaa meitä vapautumaan rajoituksista,

jotka estävät meitä toimimasta parhaalla tavalla. Se auttaa meitä ymmärtämään oman hyvinvointimme alkulähteitä ja toimimaan parhaalla mahdollisella

tavalla itsemme hyväksi. Suhteemme tunteisiimme, ajatuksiimme ja kehomme reaktioihin vaikuttaa hyvinvointiimme.

Ohjaamani joogatunnit rakentuvat ryhmän tarpeiden mukaan yhdistellen eri joogatraditioiden oppeja ja ennen kaikkea kuunnellen oman kehomme viisautta.

Uskon, että jokaisella meistä on paras joogaopettaja omassa itsessämme.  Lähestyn joogaa terapeuttisesta näkökulmasta ja fysioterapeuttina minulle on

erityisen tärkeää asanaharjoituksen turvallisuus. Pyrin ohjaamaan jokaisen tunnin yksilöllisesti, muokaten harjoitusta ryhmän tarpeiden ja tason mukaan.

Tunnilla käytetään yleensä apuvälineitä, joiden avulla tutkaillaan asanoita, lähestytään tuttujakin asanoita eri näkökulmasta ja varioidaan se itselle sopivaksi.

Ohjaan tällä hetkellä erilaisia workshoppeja, tilaustunteja sekä yksilöohjauksia. Toimin joogaopettajien kouluttajana Erkkajoogan ja Redefining Yogan koulutustiimeissä.

https://www.redefiningyogafinland.com/

Sisäinen kokemus liikkeestä on tärkeämpi, kuin sen kaunis ulkomuoto.